۴/۲۶/۱۳۸۳

آغاز راه

سلام
اين وبلاگ قرار است در واقع ديدگاه من باشد نسبت به شهرم گراش و خودم. شايد در ميان چند وبلاگي كه گراشيها‌ تاكنون راه‌اندازي كرده‌اند هيچ‌كدام تمايلي به اين نداشته‌اند كه درباره خود و شهرشان بنويسند. دلايل كاملاً موجه‌اي هم دارند كه در يادداشت‌هاي بعدي مرور خواهم كرد. مرامنامه‌وبلاگ به زودي در كنار آن قرار خواهد گرفت
در اين وبلاگ به دو مبحث خواهم پرداخت اول ديدگاهم نسبت به شهر گراش و تحليل آنچه كه بر ما مي‌گذرد و دوم خودم و آنچه مي‌كنم شايد زبان اين نوشتار چندان وبلاگي و صريح نباشد ولي دوست دارم در اينجا آن‌طور سخن بگويم كه شايد جاي ديگري نگويم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

اين خودم هستم كه مي‌×واهم اولين يادداشت را بگذارم

ناشناس گفت...

سلامي به بلنداي گراش ....زندگي زيباست اگرزيبا بيانديشي ....آقاي خواجه پور گرامي وبلاگ پر از نكات ارزشمند وزيبايي داريد ....با احساسي آبي نسبت به مسايل پيرامون خودتون ....مطمئنا آينده از آن شماست
بر قرار وهميشه سبز