۵/۱۹/۱۳۸۷

به اینجاها بروید

چند وقتی اینجا میهمان بودم و حالا در اینجاها می‌نویسم. باز هم به من سر بزنید.
روزنامه‌نگار شهر خاکستری: خودنوشت‌های و کتاب‌هایی که می‌خوانم و فیلم‌هایی که می‌بینم.
از روزگار شاعری: شعرهایی از روزهایی که شاعرتر بودم
سایت صحبت‌نو: ماهنامه‌ای محلی که در آن می‌نویسم

و این ایمیلم برای دوستان
gerash[at]gmail[.]com